© Rudolf Mumprecht, 2018 ProLitteris Zürich

Rudolf Mumprecht

sichtbar sichtwahr, 1978

105 × 76 cm, Aquarelle sur papier

Plus d'informations sur Rudolf Mumprecht

Autres œuvres de Rudolf Mumprecht

© Rudolf Mumprecht, 2018 ProLitteris Zürich
Rudolf Mumprecht

Les 12 Natures mortes

© Rudolf Mumprecht, 2018 ProLitteris Zürich
Rudolf Mumprecht

Voir toucher entendre